پرکن مرغ

درباره ما بیشتر بدانید

شرکت مرغداران با همکـاری چنـد شرکت فنـی مهندسـی و قطعـه سازان وابستـه تاکنون اقدام به طراحی ، تولیـد و نصــب دستگاههــــای مخلتف و متنوعـــی در زمینــــه هـــای گوناگـــون نموده است این شرکت همــواره سعی داشته طراحی خــود را با توجه به تجربیات گذشته ، نمونـه های موجود و بهره گیری از مهندسیــــن مجرب انجـــام دهــد و در بخــش ســاخت و مونتاژ نیــز همــواره با کنتــرل مداوم و دقیق و همچنین با استفاده و مشــاوره از افـــراد متخــــصص سعــــی در بالا بــردن کیــفیت محصولات نموده است. احتراماً این شرکت مفتخر است آمـادگی خــــود را جهـــت همکـــاری با شمـــا کشــــاورزان، دامپــروران و صنعتگران گرامی اعلام دارد .