مرکز فروش دریچه اینلت مخصوص مرغداری

مرکز فروش دریچه اینلت مخصوص مرغداری به دنبال این است که پنجره هواکش ما را می توان با تمام سیستم های خنک کننده تبخیری تاسیسات مرغداری که ارائه می دهیم استفاده کرد تا هوای تازه را به ساختمان شما وارد کند.

دریچه اینلت برای مزرعه  در مقیاس بزرگ به عنوان تجهیزات تهویه مناسب است، برای کاهش موثر دما، جلوگیری از بیماری در مزرعه ، می تواند جریان هوای خانه را حفظ کند.

مزیت مرکز فروش دریچه اینلت مخصوص مرغداری

1 جوش ربات، پایه ضد اسید، مقاومت در برابر خوردگی، عمر طولانی

2 طراحی مناسب، نصب آسان، تمیز کردن آسان

3 کاهش هدر رفتن خوراک

4 کاهش تبخیر خوراک و بهبود کیفیت هوای خوک

5  خوردن هر دو طرف، بهبود استفاده، صرفه جویی در فضا و زمان تغذیه

6 مجهز به لوله های آب استیل ضد زنگ و نیپل