لیست قیمت تجهیزات اتوماسیون مرغداری

لیست قیمت تجهیزات اتوماسیون مرغداری  ? تجهیزات و سیستم های خودکار مرغداری کنترل کامل کلیه فرآیندها را در مرغداری ها فراهم می کند. یک سیستم کامل و سفارشی برای عملکرد بدون مشکل و ایجاد شرایط محیطی بهینه برای رشد طیور

مرغداری هوشمند چیست؟

استفاده از سیستم های مدیریت هوشمند طیور برای افزایش تولید و در عین حال به حداقل رساندن هزینه ها و استفاده از منابع ضروری است. سیستم های مدیریت هوشمند طیور شامل فناوری های دامپروری دقیق (PLF) مانند حسگرهای هوشمند، اتوماسیون فرآیندهای مزرعه و پلت فرم های تصمیم گیری مبتنی بر داده می شود

برخی از ویژگی های مدیریت هوشمند طیور

  • مدیریت پرورش. 
  • مدیریت آب. 
  • مدیریت زباله 
  • پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز 
  • مدیریت تغذیه 
  • مدیریت روشنایی 
  • مدیریت محیط زیستی. 
  • 10 مدیریت بیماری.