قیمت هواکش مرغداری 100

قیمت هواکش مرغداری 100 در مراحل تولید و فروش متفاوت می باشد و معمولا قیمت فروش گران تر از قیمت تولید است و مراحل فروش در افزایش قیمت موثر می باشد.
هواکش مرغداری که سبب مطبوع شدن هوای داخل سالن می شود اگر وجود نداشته باشد جوی بد بو و نامناسب در فضا حاکم می گردد.
هواکش مرغداری 100 نمونه ای از این تجهیزات است که به علت به کار رفتن فن 100 در آن ها با این نام شناخته می شوند و لازم به ذکر است که جنس پره ها در هواکش های مختلف متفاوت می باشد و یک گونه آن از جنس پلیمر ساخته می شود.
قیمت هواکش مرغداری 100 بر اساس قدرت فن و جنس پره ها تعیین می گردد که مسلما هواکش ها با پره های پلیمری گران تر از هواکش با پره پلاستیکی می باشد.