قیمت انواع سیستم آبخوری مرغداری

قیمت انواع سیستم آبخوری مرغداری چگونه تعیین می گردد؟ قیمت انواع سیستم آبخوری مرغداری طبق کارکرد و لوازم به کار رفته در آن متفاوت است.

استفاده از سیستم آبخوری مرغداری می تواند مانع از شیوع انواع بیماری های طیور می گردد و باعث کاهش این بیماری ها می گردد
قیمت انواع سیستم آبخوری مرغداری طبق انواع آن متفاوت می باشد. انواع آبخوری شامل سیمفونی، پستانکی و فنجانی با نحوه عملکرد متفاوت می باشند. نوع سیمفونی دارای زنگوله بوده که ته بشقابی دارد. پستانی که همان نیپل نیز نامیده می شود، آبخوری به روش سوزنی است. فنجانی نیز توسط لوله افقی تامین کننده آب تهیه شده و قطر فنجان ها متفاوت است. قیمت انواع سیستم آبخوری مرغداری طبق لوازم کاربردی و نحوه عملکرد متفاوت است.

 

منبع : انواع سیستم آبخوری مرغداری