فروش سیستم دانخوری مرغداری

فروش سیستم دانخوری مرغداری بدون واسطه و با استفاه از برترین تکنولوژی روز دنیا در مجموعه مرغداران.

انواع سیستم دانخوری مرغداری 

سیستم دانخوری مرغداری خودکار تجاری بخش ضروری یک مزرعه مرغ خودکار است. می تواند به کشاورزان در کاهش هزینه های نیروی کار، صرفه جویی در زمان و بهبود کارایی مدیریت طیور کمک کند.

با استفاده از مجموعه کاملی از سیستم تغذیه اتوماتیک، نیازی به هیچ فردی در طول فرآیند انتقال خوراک و تغذیه ندارد، کل فرآیند کاملا اتوماتیک است.

ما 3 نوع سیستم دانخوری مرغداری را برای قفس های مختلف باتری و مقیاس های پرورش توسعه دادیم:

  • یک نوع تغذیه مرغ اتوماتیک
  • سیستم تغذیه خودکار جوجه نوع H
  • دستگاه تغذیه نیمه اتوماتیک

چرا از سیستم دانخوری مرغداری استفاده کنیم؟

توزیع مناسب خوراک و آب نقش بسیار مهمی در کسب و کار طیور شما دارد، زیرا به طور مستقیم بر سلامت پرنده و تولید تخم شما تأثیر می گذارد. تقریباً چند دهه پیش، تغذیه و آبیاری جوجه ها کاملاً مبتنی بر کار بود. اما همانطور که فناوری توسعه یافته است، می توانید به راحتی یک راه حل کاملا خودکار برای مشکل تغذیه جوجه ها پیدا کنید که هم می تواند در وقت و هم در هزینه شما صرفه جویی کند.