فروشنده عمده هواکش سالن مرغداری ایرانی

هواکش سالن مرغداری ایرانی از مهمترین اصول پرورش جوجه های گوشتی در مزارع می باشد که تنها کلید کاهش مشکلات تنفسی پرنده و رسیدن به بالاترین بهره وری و بالاترین ضریب تبدیل می باشد.
تهویه عامل مهمی است که عملکرد تولیدی پرندگان را کنترل می کند. تهویه نامناسب منجر به کاهش وزن و نرخ تبدیل غذا و همچنین بیماری های تنفسی می شود که میزان مرگ و میر را افزایش می دهد، ایمنی پرندگان را کاهش می دهد و آنها را مستعد بیماری های باکتریایی و ویروسی می کند و در نهایت به بیماری تنفسی بیماری مزمن تنفسی (CRD) مبتلا می شود. درمان دشوار است و باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی می شود و تهویه ضعیف منجر به افزایش بروز سوختگی هوک می شود.

مزایای هواکش سالن مرغداری ایرانی


یکی از مزایای هواکش سالن مرغداری ایرانی، سرمایه گذاری کم به دلیل استفاده از منابع طبیعی و نصب ساده است. تهویه طبیعی بر اساس اثر دودکش است. هوای گرم از طریق یک سوراخ در سقف (“دودکش”) بالا می رود و ناپدید می شود. این یک فشار منفی خفیف در پایدار ایجاد می کند و هوای تازه از طریق دهانه های ورودی در طرفین مکیده می شود (آنهایی که فلپ ها یا پرده های باز یا بسته دارند). با این حال، سیستم‌های مبتنی بر تهویه طبیعی به دلیل معایب کنترل دستی و ظرفیت محدود، محبوبیت کمتری پیدا کرده‌اند.

تهویه مکانیکی هواکش سالن مرغداری ایرانی


تعویض هوای مورد نیاز یا تغییر دما همیشه با تهویه طبیعی کافی نیست. با کمک تهویه مکانیکی می توان این امر را بسیار دقیق تر و راحت تر تنظیم کرد. فن ها اطمینان بسیار بیشتری در مورد مقدار هوای جابجا شده ارائه می دهند.

با تهویه مکانیکی، هوا می تواند توسط فن ها، دمیده یا ترکیبی از هر دو خارج شود. در این موارد، ما از تهویه بر روی فشار منفی، فشار مثبت یا فشار مساوی صحبت می کنیم.

تهویه بر اساس فشار منفی بسیار رایج ترین است. اما با انواع سیستم‌های جایگزین جایگزین، که در آن جوجه‌ها باید مرتباً به بیرون بروند، تقاضا برای سایر سیستم‌های تهویه نیز افزایش می‌یابد، به ویژه تقاضا برای تهویه فشار برابر. با این سیستم از جریان مستقیم روی حیوانات از طریق دریچه ها جلوگیری می شود.

تهویه مکانیکی برای انبارهای مرغداری به اشکال مختلف موجود است. در زیر شرح مختصری از برخی از سیستم های متداول آورده شده است: تهویه پشته، تهویه طولی، تهویه تونلی و تهویه متقاطع. ترکیبی از این سیستم ها نیز امکان پذیر است مانند تهویه طولی و پشته ای یا تهویه طولی و تونلی.