فروشنده عمده دانخوری اتوماتیک مرغداری

فروشنده عمده دانخوری اتوماتیک مرغداری مجموعه ای کامل از تجهیزات برای سیستم های تغذیه جوجه های گوشتی، پرورش دهنده و پولت، از جمله؛ قیف های خط تغذیه، تخلیه کننده ها، لوله تغذیه، مارپیچ، یاطاقان لنگر، واحدهای درایو، سر دنده های جایگزین، تشت های کنترل، سوئیچ های کنترل، گیره ها، آویزها و موارد دیگر. تابه های خوراک مرغ  ما را برای تکمیل نصب یا ارتقاء سیستم های تغذیه فعلی خود انتخاب کنید.